=

Aktualności z sąsiedztwa

Odbiór końcowy EcoGeneratora

29-12-2017 | 19:10

Grudzień to ostatni miesiąc prac związanych z uruchomieniem EcoGeneratora. Rozpoczęły się odbiory końcowe.

Na 28 grudnia główny wykonawca instalacji włoska Termomeccanica Ecologia (TM.E.) zgłosił zakończenie prac i gotowość przekazania instalacji do eksploatacji. W związku z tym Prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Tomasz Lachowicz powołał komisję odbiorową, złożoną z pracowników ZUO i Inżyniera Kontraktu.

Komisja przeanalizuje dostarczoną przez wykonawcę dokumentację i sprawdzi w praktyce, czy instalacja jest w sprawna.

Jeśli komisja odbiorowa nie stwierdzi tzw. usterek limitujących (czyli uniemożliwiających działanie zakładu), Inżynier Kontraktu zgodnie z umową zawartą w listopadzie ub. r. między ZUO a TM.E. wystawi świadectwo przejęcia EcoGeneratora z datą zgłoszenia zakończenia prac (28 grudnia 2018).

EcoGenerator, Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego znajduje się na Ostrowie Grabowskim. Będzie przetwarzać w energię 150 tys. ton odpadów komunalnych rocznie zapewniając prąd i ciepło dla ok. 30 tys. mieszkań.  Koszt inwestycji 711 mln zł. Najważniejsze źródła finansowania: 279 mln zł – dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 327 mln – obligacje Banku Pekao SA. 60 mln zł – środki własne ZUO.  Głównym wykonawcą zakładu jest włoska Termomeccanica Ecologia (TM.E.).

Źródło: szczecin.eu